> Diensten

Hondengeleiders / K9-Units
Gediplomeerde hondengeleiders met gecertificeerde honden, zogenaamde
K9-Units,  KNPV of NBvdD, zijn een waardevolle aanvulling op onze diensten.
Niets maakt meer indruk dan een goed getrainde beveiligingshond.
Vaak is preventieve aanwezigheid van  geleider en hond al genoeg om kwaad-willende personen op afstand te houden. C&D Security Support heeft de beschikking over  hondengeleiders die conform onze (hoge) eisen werken.  

Onze beveiligingshonden zijn een efficiënte oplossing die mankracht bespaard. Zo staan zij garant voor het in bedwang houden van mensenmassa's en het afschrikken van onruststokers. Één hond maakt meer indruk dan drie beveiligers en signaleert veel sneller ongewenste bezoekers. De preventieve werking is een groot voordeel tijdens bijvoorbeeld evenementen, beslagleggingen, beurzen, tentoonstellingen, grote sport- en muziekevenementen, faillissementen, etc. Maar zeker ook anti-kraak- en (nieuw)bouwbewaking behoren tot het werkterrein van onze hondengeleiders.

Er worden uitsluitend combinaties van hond en honden-geleider ingezet die gecertificeerd
zijn conform de wetgeving.(
WPBR & RPBR-art.17)

Objectbeveiliging
Zichtbare aanwezigheid van een professionele beveiliger is een goede preventieve maatregel. Door permanente controle en toezicht wordt het veiligheidsniveau van de gehele locatie verhoogd. Bij problemen bent u verzekerd van deskundig optreden.
Onze medewerkers waken over de veiligheid van uw bedrijf of instelling en de daarin aanwezige mensen en middelen. Indien gewenst met gecertificeerde diensthonden.

Objectbeveiliging kan o.a. omvatten:

•     24 uur (man)beveiliging van uw onderneming
•     Nachtbewaking van (nieuw)bouwterreinen
•     Portiersdiensten met controle en registratie in- en uitgaand verkeer
•     Beveiliging van uw onderneming of pand tijdens bouw of verhuizing
•     Uitvoeren van interne en externe controle ronden
•     Bewaken van uw woonhuis tijdens uw afwezigheid 
          (vakanties, rouw- en trouwbijeenkomsten, etc.)
•     Anti-kraak bewaking
•     Het visiteren van voertuigen, personeel en/of bezoekers
•     Uitvoeren van brand- & sluitronden

Evenementbeveiliging - Bewaking van Evenementenlocaties
C&D Security Support is, mede door jarenlange ervaring, ook gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige dienstverlening op evenementen.

Het imago van uw organisatie kan behoorlijke schade oplopen als tijdens een (bedrijfs)evenement of bijeenkomst de veiligheid van uw gasten of bezoekers in het geding komt. Zowel in de voorbereidende als in de uitvoerende fase kan C&D Security Support u behulpzaam zijn.

Het dienstenpakket bestaat uit toegangscontrole, fouillering en uitvoeren van security checks. Maar ook permanent toezicht met hondengeleiders op de buitengrenzen van uw terrein, zodat niet betalende en/of ongewenste personen niet onopgemerkt uw evenement kunnen betreden.
Permanente bewaking met hondengeleiders van de locatie tijdens de op- en afbouwfase en gedurende de sluitingstijden is natuurlijk ook mogelijk.

Medewerkers en businesspartners van C&D Security Support zijn in staat eventuele problemen in een vroegtijdig stadium te herkennen en zullen daardoor altijd snel en adequaat daarop kunnen anticiperen en reageren.

Havenbeveiliging (ISPS)
ISPS -International Ship and Port Facillity Security Code

C&D Security Support levert tevens diensten op het gebied van havenbeveiliging en is in staat, afhankelijk van het project, in alle Nederlandse havens diensten uit te voeren.
C&D Security Support is zowel ISPS-plichtige bedrijven als overige havenbedrijven behulpzaam bij het realiseren van hun veiligheidsdoelstellingen.
Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer, waarbij eerder genoemde internationale richtlijn ISPS en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dient. 

C&D Security Support is in staat om samen met haar opdrachtgever te voldoen aan de strenge veiligheidseisen, vastgelegd in de ISPS-code en Havenbeveiligingswet.
Alle medewerkers zijn in het bezit van de noodzakelijke diploma`s en hebben uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van havenbeveiliging.

Support

 C&D Security Support kan u ook bijstaan in tijden van (personeel) nood. 
 Wij bieden collega beveiligingsbedrijven graag de helpende hand
 teneinde personeels tekorten tijdens vakantieperiodes,  ziekte  en/of 
 onderbezetting voor u op te lossen. 

 Daartoe  kunnen wij gekwalificeerd personeel leveren die conform uw
 eisen en/of wensen hun taken voor u zullen vervullen. 
 Uw planning wordt daardoor ontlast  en de continuïteit  van
 uw opdrachten veiliggesteld.  Vraag naar de tarieven.